Cảng thông quan

Hệ thống Kho ngoại quan của SOTRANS phối hợp với đối tác đặt tại khu vực Bình Dương có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu cho các khu công nghiệp lân cận và TP. HCM.

Dịch vụ giao nhận

SOTRANS có thể nắm bắt và thực hiện hiệu quả mọi nhu cầu về vận chuyển và giao nhận của khách hàng.

Vận chuyển đường biển

SOTRANS cung cấp hoàn chỉnh các dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế bao gồm: vận tải đường biển, vận tải hàng không, vận tải đa phương thức, vận chuyển hàng dự án …

Kho ngoại quan

Với hơn 40 năm kinh nghiệm cùng với 230.000 m2 kho bãi, SOTRANS cung cấp các dịch vụ kho ngoại quan và toàn bộ các dịch vụ về kho chứa hàng cho khách hàng.

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

haiquan129Cảng thông quan (13.05.17)
Hệ thống Kho ngoại quan của SOTRANS phối hợp với đối tác đặt tại khu vực Bình Dương có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu cho các khu công nghiệp lân cận và TP. HCM. readmore
haiquan129Dịch vụ giao nhận (13.05.17)
SOTRANS có thể nắm bắt và thực hiện hiệu quả mọi nhu cầu về vận chuyển và giao nhận của khách hàng. readmore
haiquan129Vận chuyển đường biển (13.05.17)
SOTRANS cung cấp hoàn chỉnh các dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế bao gồm: vận tải đường biển, vận tải hàng không, vận tải đa phương thức, vận chuyển hàng dự án … readmore
haiquan129Kho ngoại quan (13.05.17)
Với hơn 40 năm kinh nghiệm cùng với 230.000 m2 kho bãi, SOTRANS cung cấp các dịch vụ kho ngoại quan và toàn bộ các dịch vụ về kho chứa hàng cho khách hàng. readmore

TRACKING AND TRACING

Container No :
Mawb Bill :

LOGIN

MEMBER ASSOCIATIONS

USEFUL LINKS

CUSTOMERS

texthong
texthong
texthong
texthong
texthong
texthong
texthong
texthong
texthong
texthong

PARTNERS

texthong
texthong
texthong
texthong
texthong
texthong
texthong
texthong